Profiel

Het was in de zeventiger jaren van de vorige eeuw dat er wereldwijd een grote groei kwam in de gebedsbeweging. Het begin er van lag kennelijk in Zuid Korea waar de kerken duizenden nieuwe christenen begonnen te trekken. Dat hing beslist samen met de nadruk die er lag op gebed. De ene na de andere gemeente had daar haar eigen 'gebedsberg'. Meestal een échte berg die beschikbaar was - en nog is - voor gebed in groepen en alleen. Bekend daar vandaan zijn ook de grote gebedsbijeenkomsten - met duizenden -  urenlang, in de nacht en vroeg in de morgen. Het heeft zeker resultaat gehad!

De gebedsbeweging werd meer en meer wereldwijd. Met name de Verenigde Staten werden er door aangeraakt. Zo ontstonden daar ook verschillende gebedsorganisaties en kwamen er gebedsleiders naar voren. Één daarvan was Elizabeth Alves die, samen met haar man Floyd, Intercessors International stichtte. Elizabeth - voor die tijd vooral betrokken bij Women's Aglow - ontwikkelde zelf een gebedsbediening en begon anderen daarin te stimuleren. Zij reisde samen met anderen de wereld rond om ter plekke op christelijke evenementen gebedsondersteuning te geven en ook om haar gebedswerk bekendheid te geven. Zo kwam zij ook in Nederland waar haar bediening met name op de toenmalige Kana-conferenties lag. Daar hebben we haar ook leren kennen.

Elizabeth heeft een bediening van 'wachter op de muur'[1].Voorbede doen. Waken over situaties en waken over anderen, over strijders in de frontlinies, zodat ze beschermd worden en zich over die bescherming geen zorgen hoeven te maken. Zodat ze 'omheind' zijn, bewaakt, als door een doornenhaag. Dat is ook de missie van Intercessors International Nederland.

Het Nederlandse deel van Intercessors International - ontstaan in de negentiger jaren -  is op initiatief van Elizabeth Alves opgericht door Willemien Vrijenhoek in Rhenen. Er is een bestuur dat de verschillende activiteiten coördineert en een ondersteunend kantoor dat met name contact heeft met de voorbidders.

Intercessors International Nederland heeft verschillende soorten activiteiten. Een activiteit die er al vanaf het eerste begin was (eigenlijk geïnspireerd door de bediening van Elizabeth Alves op christelijke evenementen) was het 'wachter op de muur' zijn tijdens conferenties, zoals bij voorbeeld de EO-jongerendagen. Al geruime tijd voordat het programma begon was er een groep van zo'n twintig voorbidders in een skybox boven in het Gelredome in Arnhem bij elkaar om een gebedsdekking te geven. Er werd gebeden voor het programma, de medewerkers, de bezoekers en alle andere aspecten van de dag. Deze gebedsgroep werd de hele dag door om de twee uur 'ververst'. Daarnaast liepen er ook een paar bidders in de zaal en om het gebouw om voor alles wat ze met hun natuurlijke en geestelijke ogen zagen te bidden. Deze taak is nu door de EO overgenomen, maar de mogelijkheid om voor deze bediening de hulp van Intercessors International in te roepen is er nog steeds!

Het kantoor, met een postbus in Veenendaal, heeft vooral een coördinerende taak. Dat heeft te maken met het belangrijkste aspect van het werk van Intercessors International. Voorbede voor leiders.
Leiding geven in een gemeente of christelijke organisatie betekent nogal wat. En als christen leiding geven in het bedrijfsleven of, bij voorbeeld, een politieke functie vervullen betekent ook heel wat strijd. Zichtbare strijd maar, nog veel meer, geestelijke strijd. Leiders hebben ondersteuning, rugdekking, nodig. Wachters op de muur. Dat is nu juist de bediening van Intercessors International. Hoe werkt dit?
Leiders die weten dat zij persoonlijke gebedsondersteuning nodig hebben nemen contact op met het I.I.N.-kantoor . Het kantoor stuurt papieren toe om een beeld te krijgen om wat voor gebedsnood het gaat. Nadat de ingevulde formulieren op het kantoor terugontvangen zijn geeft het kantoor de leider een codenaam. Vervolgens gaat de leider deelnemen aan het voorbedeprogramma.
Voor een voorbedeprogramma zijn voorbidders nodig (of, in het Engels: intercessors). Voorbidders zijn voor I.I.N. erg belangrijk. Er zijn er nooit genoeg!
Iemand die binnen dit programma voorbidder wil zijn, kan zich ook bij het I.I.N.-kantoor  aanmelden. Een voorbidder verplicht zich om tenminste vijftien minuten per dag voor een (aangewezen) leider of leidersgezin te bidden en daarvan een gebedsjournaal bij te houden. Zo'n gebedsjournaal wordt iedere drie maanden opgestuurd naar het kantoor en daar vandaan naar de leider waarvoor gebeden is doorgezonden.

De informatie voor de voorbidder is beperkt. Een voorbidder weet niet voor welke leider hij of zij bidt. De voorbidder krijgt alleen de codenaam van de leider en eventuele concrete gebedspunten. De leider weet ook niet, wie de voorbidder is. Ook het gebedsjournaal is anoniem.
Deze manier van werken is voor alle betrokkenen 'veilig' maar kan ook leiden tot heel bijzondere situaties.
Moet je je voorstellen: je bent op een morgen aan het bidden voor een leider die je alleen kent als Izaäk. Plotseling geeft de Heer je een profetisch woord voor Izaäk. Je ziet hem niet, je kent hem niet. En nu? Opschrijven in het gebedsjournaal!
Moet je je voorstellen. Je bent zendeling in Spanje. Je hebt gebedsondersteuning gevraagd van I.I.N. Je ontvangt uit Nederland een gebedsjournaal. Daar staat een opmerking in die een exact antwoord is op een vraag waarmee je al maanden rondliep.
Zo kan het werken!

Leiders die gebedsondersteuning zoeken kunnen zich aanmelden bij het kantoor van I.I.N. (het adres staat in het kader op deze bladzijde). Voorbidders zijn ook hartelijk welkom!

Andere activiteiten? Die zijn er ook.

Twee keer per jaar organiseert Intercessors International Nederland een open gebedsconferentie. Deze conferenties zijn bestemd voor leiders, voorbidders en voor wie meer over gebed wil weten. De eerstvolgende conferentie is op 14 april a.s. in het Huis van Gebed Domino in Utrecht. Spreker is deze keer Jack van der Tang van Pillar of Fire en het thema is 'Blaast de Sjofar'. Verdere gegevens staan op de website van I.I.N. (www.gebedsstrijders.nl). Via de website is ook aanmelding mogelijk.

Het boek 'Effectief Gebed' (bijbelse regels voor gebedsstrijders) van Elizabeth Alves is door Dunamis in samenwerking met Intercessors International in het Nederlands uitgegeven. Een unieke basishandleiding voor gebed, waarin alle aspecten daarvan behandeld worden.

Iedere christen heeft een gebedsbediening! Voor wie er achter wil komen wat zijn of haar persoonlijke gebedsbediening is, is er het boek 'Voorbidders' van Elizabeth Alves, Tommi Femrite en Karen Kaufman (uitgave: Dunamis). Hiernaast geeft Intercessors International Nederland zelf nog een paar kleine brochures uit. Al deze boeken zijn ook verkrijgbaar via het kantoor van I.I.N

Nog andere activiteiten? Die zijn er ook.

Intercessors International kan een studie, een prediking of een meerdaags gebedsseminar verzorgen in uw kring of gemeente. Neem daarover contact op met Hans Cramer, e-mail jtcramer@casema.nl.

Wilt u nog meer weten? Kijk dan op de website of bel het kantoor!

Hans Cramer/12 maart 2012[1]  “6  Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de HEER, gun jezelf geen rust 7  en gun hem evenmin rust, totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd.” (Jesaja 62:6-7 NBV)

 

Gerealiseerd door
Manduro webontwikkeling