Over ons

Ons team

Van links naar rechts achter:
Hans Cramer, Annemieke de Haan, Jane Philippi, Bert Philippi
Van links naar rechts voor:
Willemien Vrijenhoek. Pop Cramer, Irene Hendriks, Blanche Siahaya

Doelstelling

De Engelse term 'Intercessors' kan vertaald worden met (voor)bidders. IIN wil het belang van bidden en voorbede doen graag benadrukken en het begrip daarvoor laten groeien. Daarnaast versterkt zij de gebedsondersteuning van christenen in leidinggevende geestelijke en seculiere posities.

Gebedsseminars

Het IIN team verzorgt op aanvraag in uw kerk, gemeente of kring een gebedsseminar over 'Effectief Gebed' met de volgende onderwerpen:

 1. Het doel van gebed
 2. God verstaan
 3. Geestelijke oorlogsvoering
 4. Geestelijke wapens
 5. Richtlijnen voor gebed

Om een gebedsseminar van ons aan te vragen kunt u contact met ons opnemen.

Voorbidder worden

Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof der aarde.

Voorbidders worden weloverwogen en vanuit gebed gekozen. Zij volgen de richtlijnen uit het boek 'Effectief gebed' van Elizabeth Alves. Voorbidders die in het gebedsprogramma zijn betrokken, bidden minimaal 10 tot 15 minuten per dag. De kring van voorbidders bestaat uit een grote verscheidenheid van christenen. Van zeer jonge christenen tot voorbidders die al vele jaren ervaring hebben. Als u betrokken wilt zijn, vraag dan een aanmeldingsformulier aan.

Voorbede ontvangen

Eén van de voornaamste doelstellingen van IIN is het ondersteunen van christelijke leiders door voorbede voor hen te doen. Daartoe maakt IIN gebruik van het netwerk van voorbidders. Deze bidders kennen niet de naam van degene voor wie zij bidden, maar uitsluitend een codenaam. De voorbidder en de leider corresponderen dus niet met elkaar. Zo kunnen onder het bewaren van de anonimiteit vertrouwelijke verzoeken worden aangereikt. Dat geeft ook een enorme dynamiek en kracht aan deze wijze van voorbede. God spreekt rechtstreeks tot de harten van mensen die u en uw situatie absoluut niet kennen. Interesse? Vraag een aanmeldingsformulier aan!

Een geweldige zegen

De voorbidders houden een dagboek bij, waarin bijbelverzen en andere impressies worden opgeschreven, die zij tijdens het gebed ontvangen. Elke maand sturen ze een gebedsverslag op naar het kantoor van IIN, vanwaar de verschillende boodschappen worden doorgezonden naar degenen die gebed ontvangen. Ook deze leiders kunnen gebedsverzoeken en lofverslagen naar IIN opsturen voor doorzending naar de toegewezen voorbidders. Getuige de vele positieve reacties is deze methode van voorbede voor elke bediening een geweldige zegen.

Alles op een rijtje...

De belangrijkste visie van Intercessors International Nederland is te voorzien in een dagelijkse gebedsondersteuning voor voorgangers, zendelingen, en christenen in leidinggevende geestelijke en seculiere posities.
IIN coördineert de volgende activiteiten in Nederland:

 • Gebedsconferenties
 • Toerustings- en bemoedigingsdagen
 • Gebedsseminars op aanvraag
 • Toerusting in voorbede voor leiders
 • Voorbede voor uw bediening
 • Gebedsondersteuning bij conferenties
Gerealiseerd door
Manduro webontwikkeling