Donaties:

Van harte nodigt Intercessors International Nederland u uit dit gebedswerk te helpen opbouwen en te ondersteunen.

Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat u kunt investeren in Gods Koninkrijk?

Uitgaande van Galaten 6:7 'Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten', kunt u zaaien en... dus ook oogst verwachten.

Dit blijkt een universeel principe te zijn, niet alleen in de natuurlijke, maar ook in de geestelijke wereld.

Wist u dat in het karakter van God het geven ook duidelijk naar voren komt: Hij heeft Zijn Zoon gegeven en wil ons alle dingen schenken zoals: redding, gezondheid, overwinning en bescherming.

God verlangt ernaar dat wij meer en meer op Hem gaan lijken. Ieder heeft 'iets' te geven.
Als u wilt geven, doe dat dan met een blijmoedig hart, ongedwongen, en wel in overleg met uw Hemelse Vader. Hij weet precies wat er nodig is en wat eventueel uw aandeel hierin kan zijn.
U mag dan ook een zegen verwachten: dat God u liefheeft en... dat Hij u een goede, overlopende maat zal toebedelen. (Lucas 6:38)

Intercessors International Nederland heeft een ANBI status. Dit wil zeggen dat we een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Wanneer u rechtstreeks uw (maandelijkse) gift op de rekening stort is deze belasting aftrekbaar. Onze rekening gegevens zijn:

ING rekening NL07 INGB 0006908040 t.n.v. Intercessors International te Veenendaal o.v.v. ‘gift’.

Hartelijk dank!

Gerealiseerd door
Manduro webontwikkeling