Welkom bij Intercessors International Nederland

Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld...

die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof der aarde.
Jesaja 62, vers 6 en 7

 

 

Intercessors International Nederland

Postbus 327, 3900 AH Veenendaal

Telefoon: 06-287 97 028 (Irene Hendriks)

e-mail: info@gebedsstrijders.nl

website: www.gebedstrijders.nl

Gerealiseerd door
Manduro webontwikkeling